Forum Wiki SponsorShop

Windows Media Center SDK

Uit DeGroeneKnop Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Om een Windows Media Center add-in te maken heb je een aantal dingen nodig:

  1. Windows 7 als development werkstation
  2. Visual Studio 2008 Express Edition
  3. Windows Media Center Software Development Kit (SDK)

Deze componenten dienen in de bovenstaande volgorde geïnstalleerd te worden, dus eerst de VS2008 Express en daarna de SDK!

Inhoud

Strong-Named programma's

Nu is het zo dat Windows Media Center uitsluitend zogenaamde Strong-Named programma's kan uitvoeren en deze dienen geregistreerd te worden in de Global Assembly Cache (GAC) en één van de voorwaarden hiervoor is een digitaal ondertekende sleutel voor dit programma. Eén van de eerste dingen die moeten gebeuren is dus het ondetekenen met de Strong Name Tool (sn.exe) in Visual Studio.

We kiezen binnen Visual Studio 2008 als eerste voor een nieuw project en gebruiken de template voor een Media Center Application. We dienen deze nu dus digitaal te gaan tekenen en kiezen dus voor 'Property Pages' vanuit het View menu. Hier is een sectie genaamd Signing en daar kunnen we gaan ondertekenen.

Kies voor <New...> voor een nieuwe sleutel en type de naame voor degene die deze gaat verlenen, bijvoorbeeld 'DeGroeneKnop'.

External Tool maken

Hierna wel even alles opslaan met Save all (of Ctrl+Shift+S). Met de toets F6 wordt de solution gebouwd en kunnen we de sleutel gaan linken. Binnen Visual Studio kunnen we nu een 'External Tool' gaan maken om deze sleutel eenvoudig te kunnen linken, we gaan naar Tools -> External Tool en noemen deze 'Get DGK key'. Het commando wordt "C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin\sn.exe" en de arguments "-Tp $(TargetPath)". Alle vinkjes gaan weg met uitzondering van 'Use Output window' want daar komt straks de token in te staan.

public key inserten

Vanaf dit moment is de external tool 'Get DGK key' vanuit het Tools menu te kiezen. Het kan noodzakelijk zijn om eerst met de F5-toets de Debug versie te maken, maar hierna kan met deze nieuwe external tool de public key token gekopieerd worden uit de output window. Dit token moet geplakt worden in het Registration.xml bestand. Dit bestand kan gekozen worden vanuit de 'Solution Explorer' aan de rechterkant in Visual Studio, in de folder 'Setup'. De token dient te komen in de plaats van de tekst: 'insert_public_key_token_here' en hierna moet alles weer opgeslagen worden. Kies vervolgens vanuit het 'Build' menu voor 'Rebuild Solution'.

Install.bat

Om op het development werkstation de applicatie te kunnen testen maken we een cmd-file voor het installeren van de applicatie. Dit gaat sneller dan via het te maken setup-project en we hoeven dan niet steeds een uninstall via Configuratiescherm -> Programma's te doen.

Registeren in de GAC

In de bibliotheek Documenten -> 'Visual Studio 2008' vind je de Project map van Visual Studio en daar wordt standaard een folder aangemaakt voor de projecten. In de map met de naam van het project vinden we ons project en hier zijn een aantal folders. In /bin/Release staat ons .dll bestand van het project, bijvoorbeeld 'DeGroeneKnop.dll' en deze registreren we nu in de GAC met het commando:

"%ProgramFiles%\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin\gacutil.exe" /if "%~dp0\Bin\Release\DeGroeneKnop.dll".

Het handigst is het om dit commando in een cmd-file te plaatsen, bv. install.cmd en plaats deze dan in de project folder. Het tweede commando om het programma als MCE-applicatie te installeren is:

%windir%\ehome\RegisterMCEApp.exe /allusers "%~dp0\Setup\Registration.xml"

en dit kan dan als tweede commando in het install.cmd bestand gevolgd door het 'pause' commando. Uninstall gaat precies andersom en met de /u parameters. Zowel het Uninstall.cmd als het install.cmd bestand moet als Administrator uitgevoerd worden (rechter muisknop).

Nu kan het programmeren van de applicatie beginnen in Visual Studio...

--BarracudaNL 11 jul 2011 14:44 (UTC)